Jiu Jitsu lessen en zelfverdedigings-/weerbaarheidtrainingen voor volwassenen en jeugd vanaf 12 jaar

Jiu Jitsu Kenmei heeft als basis de traditionele Japanse martial arts en combineert deze met technieken uit hedendaagse vechtsporten als Kickboxen en MMA (Mixed Martial Arts).

Jiu Jitsu kenmerkt zich door de diversiteit aan technieken (schop-, stoot- en slagtechnieken in combinatie met werp-, breek/klem- en verwurgingstechnieken, zowel staand als op de grond) om een tegenstander uit te schakelen of te controleren.

Naast het fysieke aspect is er ook aandacht voor het mentale aspect van zelfverdediging (zelfvertrouwen, houding en uitstraling).

Scholen
Uiteraard is het ook mogelijk voor scholen en andere instellingen om dit soort lessen op locatie te laten verzorgen. Behalve Jiu Jitsu lessen en zelfverdedigings-/weerbaarheidstrainingen verzorgen wij op scholen ook bewegingsonderwijs. Zie hiervoor onze pagina met bedrijfstrainingen.

 


Geschiedenis Jiu Jitsu
''Sinds zijn ontstaan heeft de mens, met instinct voor zelfbehoud, gevochten en werd daardoor geïnspireerd zijn lichamelijke vaardigheid te ontwikkelen en te verbeteren en zijn lichaamskracht zo doelmatig mogelijk te gebruiken. Bij de pogingen daartoe waren milieu en levensomstandigheden van invloed op de variaties in de ontwikkeling. Daar het doel en de lichaamsmechanica gemeenschappelijk waren, konden de resultaten niet zo geheel verschillend zijn. Zonder twijfel is dat de reden van het over de wereld verspreid aantreffen van gegevens over gevechtstechnieken, die met jiu-jitsu overeenkomen en anderzijds over het gebrek aan gegevens betreffende het ontstaan van jiu-jitsu. De verscheidene opvattingen over oorsprong en ontstaan van jiu-jitsu zijn vaak gebaseerd op verhalen over bepaalde scholen of op zeldzame en vaak niet betrouwbare manuscripten, niet alleen uit Japan, maar ook uit China, Perzië, Egypte en Duitsland."
(Bron: http://www.shizenhontai.nl/jiu-jitsu)